Info & yhdistys

Esteetön taide ja kulttuuri ry on vuodesta 2011, perustamisestaan lähtien, toteuttanut saavutettavuutta parantavia hankkeita ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa Pirkanmaalla ja kansainvälisesti taide- ja kulttuuri kärkenä. Yhdistyksen toiminta perustuu siihen näkemykseen, että, yhteiskunnan palvelut myös kulttuurin kentässä eivät ole kaikille tasavertaiset. Usein tietämättömyys luo tilanteita, jotka vahvistavat eriarvoisuutta ja syrjintää. Kulttuuri kuuluu lainsäädäntömme mukaan kaikille niin tekijöinä kuin kokijoina.
Yhdistys pyrkii rikkomaan asenteellisia käsityksiä erilaisuudesta ja toiminnallaan edesauttamaan kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sen tavoitteena on kulttuurin ja taiteen keinoin edesauttaa positiivista kehitystä ihmisten joka päiväisissä kohtaamisissa.

Toiminta perustuu saavutettavuuden parantamiseen kartoitusten ja suunnitelmien kautta. Lisäksi yhdenvertaisuuden ja inkluusion edistämiseen ja kulttuuristen moninaisuuksien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen yhteiskunnan toiminnan parantamiseksi kansainvälisesti. Näihin tavoitteisiin päästäkseen yhdistys järjestää tietoisuutta lisääviä ja ammattitaitoa jakavia tapahtumia itse ja osallistuen muiden ACCAC keskuksen tapahtumiin myös sisällön tuottajina.

Yhdistys on luonut kansainvälisen Accessible Arts and Culture ACCAC -tapahtumakonseptin ja rakentanut yhdenvertaisuutta edistävän kansainvälisen kaikki mantereet kattavan verkoston, joka kasvaa vauhdilla. Vuonna 2016 perustettiin ACCAC Global vastaamaan kansainvälisistä aktiviteeteista ja valvomaan ACCAC brändin toteutumista maailmalla. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuosina 2016-2017 toteutui kattava Aasian showcasekiertue, joka mahdollisti keskusten syntymisen mm. Nepaliin ja Etelä-Koreaan. Lisäksi kasvukeskuksia on Marokossa ja Egyptissä. 

ACCAC brändin uskottavuus maailmalla kumpuaa Suomen vahvasta imagosta tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja koulutuksen kärkimaana ja sille imagolle on ollut turvallista myös brändiä rakentaa. Lue lisää ACCAC Globalista -->