Creative Europe 2017-2019


"Esteetön ja osallistava kulttuuri" on yksi Creative Europe -tavoitteista.


Lisätietoja:
http://signandsoundtheatre.eu/who


Infoa suomalaisella viittomakielellä

Sign&Sound Theatre -hankkeessa vuosina 2017-2019 pureudutaan yhdenvertaisuuden lisäämiseen teatterissa katsojan ja taiteilijan näkökulmasta. Viittomakielen ja puhutun kielen saumattomana yhteistyönä näyttämöteoksessa. Hankkeessa on mukana Suomi, Belgia, Bulgaria, Portugali, UK, Kroatia.

  • EU -hankkeen työkaluna Eero Enqvistin näytelmä Kukunor ja Unikuu, joka käännetään 5/10 kielelle paikallisten teatteriryhmien tuottamana.
  • Vuonna 2018 toteutuu kussakin maassa kaksikielinen Guardians of Dream -teatteriesitys.
  • Vuosina 2018-2019 toteutuu yleisölle avoimia ja maksullisia työpajaseminaareja ympäri Eurooppaa.
  • Vuonna 2019 hanke päättyy Kukunor -festivaaliin Brysselissä syyskuussa.